Folosim module cookie pe site-ul nostru web. Modulele cookie sunt folosite pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea şi utilizarea site-ului nostru internet. Prin continuarea utilizării acestui site, vă exprimaţi acordul privind folosirea de către noi a modulelor cookie.
Meniu

Campionatul European de Fotbal - Regulament tragere la sorţi

Campionatul European de Fotbal - Regulament tragere la sorţi

Campionatul European de Fotbal din cauza pandamiei de coronavirus a fost reprogramat pe 11 iunie 2021. În vara acestui an vom avea şansa de a vedea meciuri ale echipelor favorite chiar şi în România, Bucureştiul fiind gazdă a competiţiei, alături de alte 11 oraşe europene. Cu această ocazie organizăm un concurs cu premii prin tragere la sorţi, la care pot participa ţoti clenţii noştri şi pot câştiga monede de aur! Mult succes participanţilor!

Regulament

Regulamentul tragerii la sorţi organizată de S.C. Muzeu Galerie S.R.L. cu prilejul CE de Fotbal, ce se va desfăşura în perioada 03 iunie 2021 – 25 iulie 2021.

1. Organizatorul şi durata promoţiei

S.C. Muzeu Galerie S.R.L., cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 41-43, adresa poştală Arad 1, CP: 1-124, Cod poştal: 310000 având Cod Unic de Înregistrare 23669935, atribut fiscal RO, şi număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J02/653/2008, cont nr. RO91BACX0000000214895001 deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK, tel. 357/439 200, fax. 357/439 300, denumita în continuare “Muzeu Galerie” sau “Organizatorul”, reprezentată de dl. Călăman Schmidt, în calitate de Director Comercial, este unul din organizatorii tragerii la sorţi. Perioada de desfăşurare a promoţiei, jocului este 03 iunie 2021 – 25 iulie 2021. Promoţia, tragerea la sorţi se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. 

2. Drept de participare

La tragerea la sorţi pot participa toţi clienţii, cu vârsta peste 18 de ani, denumiţi în continuare „participanţi” care fac cumpărături în magazinele online ale organizatorului a partenerilor săi, în perioada de desfăşurare a jocului, preiau şi plătesc bunurile comandate descris în prezentul regulament. Nu pot participa la promoţie angajaţii, membrii S.C. Muzeu Galerie S.R.L., ale partenerilor, rudele de gradul I ale acestora. 

3. Premiile concursului:

1 (una) bucată - 100 de euro, CE de Fotbal Franţa, aur pur de 1,8 g, emisă în anul 2016 de Franţa

1 (una) bucată – ¼ sovereign, aur de 917/1000, de 1,99 g, emisă de Marea Britanie

Tragerea la sorţi ale acestor 2 (două) bucăţi de monede de aur va fi între 10-13 august 2021.

4. Mecanismul campaniei şi tragerii la sorţi

Promoţia se va desfăşura în perioada 03 iunie 2021 – 25 iulie 2021.
Participarea la tragere la sorţi constă în îndeplinirea a următoarelor condiţii:

Achiziţiile în magazinul online trebuie să fie efectuate pe durata jocului, adică vor fi luate în considerare toate comenzile procesate în magazinele online în perioada specificată la punctul 2. Comenzile vor fi livrate participanţilor în termen de o săptămână de la încheierea jocului, adică până la 31 iulie 2021, iar participanţii, vor plăti contravaloarea comenzilor, până cel târziu pe 10 august 2021.

Organizatorul garantează că, în cazul în care orice produs comandat, care îndeplinește condiţiile clauzei 1, dar nu poate fi livrat până la 31 iulie 2021, doar la o dată ulterioară, este considerat ca fiind îndeplinit în beneficiul participantului  din punctul de vedere al regulilor jocului, iar organizatorul va înregistra şi această sumă în contul participantului.

5. Toate achizițiile făcute de un participant, așa cum este descris la punctul 4, vor fi cumulate și vor fi considerate de către organizator drept suma de participare la joc. Fiecare 140 lei din suma de înscriere va fi echivalentă cu un bilet de participare la extragere. Adică, împărțind suma de participare la 140 lei, şi luând partea întreagă a coeficientului, obţinem numărul de bilete de joc per participant.

Exemplu: dacă suma totală din mai multe comenzi este 300 lei, numărul de bilete achiziţionate va fi de 2. Rămân 20 lei care nu vă vor da costul unui alt bilet, deoarece restul nu reprezintă valoarea totală de 140 lei. Așadar, cu cât mai multe bilete obţine un participant pe durata jocului, cu atât mai multe șanse de câstig are la finalul jocului.

6. Tragerea la sorţi. Acordarea premiului. Anunţarea câştigătorului.
Premiile se vor acorda prin tragere la sorţi. Tragerea la sorţi va fi între 10-13 august 2021.

Tragerea la sorţi va fi la sediul central a partenerilor S.C. Muzeu Galerie S.R.L. Tragerea la sorţi constă în extragerea aleatorie, pe cale electronică, cu ajutorul unui program informatic specializat. La tragerea la sorţi participă toate persoanele care îndeplinesc prevederile punctului 2, 4 şi 5 din prezentul regulament.
Câştigătorii vor fi anunţaţi imediat după încheierea tragerii la sorţi, printr-o scrisoare la adreasa de email a participantului.

S.C. Muzeu Galerie S.R.L. este exonerată de răspundere în următoarele situaţii:
- datele de contact, de corespondenţă ale câştigătorilor desemnaţi nu sunt valide,
- câştigătorii desemnaţi nu răspund la contactarea efectuată de S.C. Muzeu Galerie S.R.L.
- câştigătorii desemnaţi nu acceptă premiul.

7. Păstrarea şi protecţia datelor personale (GDPR):

Participanţii jocului au luat în mod automat la cunoştinţă şi acceptă ca organizatorul va avea acces la datele lor de care are nevoie exclusiv pentru identificarea câştigătorilor. Organizatorul asigură participanţii că datele lor personale nu vor fi folosite în niciun alt scop decât identificarea câştigătorilor, nu vor fi predate altor terţi. Directive protecţia datelor

8. Predarea premiului

Felul predării premiului constă în livrarea premiului la adresa câştigătorului prin cale poştală.

9. Alternativele premiilor
Câştigătorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în afara celor stabilite ca premiu, şi nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiilor.

Arad, 03 iunie 2021

Etichete legate de conținut: Actualitate

Căutare